Danh sách trọng tài viên

 


 DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN – TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VNPAC).

 

STT

          Họ và tên

          Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn

       

   1

 

        Võ Quang Vũ

Luật sư - chuyên về Doanh nghiệp – Bất động sản

và Kinh doanh thương mại.

 

2

 

        Lê Quang Hòa

Luật sư - chuyên về Doanh nghiệp và Kinh doanh

thương mại.

 

3

 

      Nguyễn Đình Lợi

 

Luật sư – chuyên về ngân hàng và doanh nghiệp.

 

4

 

       Võ Minh Tuấn

 

Luật sư – chuyên về ngân hàng và doanh nghiệp.

 

   5

 

        Lê Thanh Hải

 

Luật sư – chuyên về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

 

6

 

        Phạm Văn Vui

Luật sư - chuyên về Doanh nghiệp và kinh doanh

thương mại.

 

7

 

 

Nguyễn Văn Trưởng

 

Kế Toán - chuyên về lĩnh vực Kế toán tài chính.

 

Tin tức

Góc nhìn trọng tài

Hòa giải

Trọng tài

LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI: 0908 225 066


HOẶC ĐIỀN THÔNG TIN THEO MẪU DƯỚI

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*): 

EMAIL (*): 

SĐT (*): 

Địa chỉ  

THÔNG TIN CẦN TƯ VẤN