Quy tắc đạo đức trọng tài

 

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC TRỌNG TÀI VIÊN CỦA 

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:………………)

 

        1.         tư.

1.1.  Trọng  tài  viên    nghĩa  vụ  hành  động  một cách  trong  suốt  quá  trình  tố  tụng trọng tài.

1.2.  Trọng tài viên phải từ chối giải quyết vụ tranh chấp nếu:

1.2.1.      Trọng tài viên định kiến đối với một hoặc các bên hoặc với nhân chứng quan trọng hoặc định kiến về vụ tranh chấp, làm ảnh hưởng đến quyết định về vụ tranh chấp đó; hoặc

1.2.2.      Trọng tài viên đã nêu quan điểm pháp về bản chất của vụ tranh chấp trước khi được chọn/chỉ định làm Trọng tài viên; hoặc

1.2.3.      Trọng tài viên các mối quan hệ tài chính, kinh doanh, nghề nghiệp, gia đình và xã hội với ít nhất một trong các bên các mối quan hệ này đem lại lợi ích cho Trọng tài viên dưới các dạng khác nhau.

1.3.  Trọng tài viên thể giới thiệu về chuyên môn kinh nghiệm của mình nhưng không được chủ động lôi kéo các bên chọn mình làm Trọng tài viên.

1.4.  Trọng tài viên không được nhận bất kỳ quà tặng hay ưu đãi nào, trực tiếp hay gián tiếp, từ bất kỳ bên nào trong vụ tranh chấp.

1.5.  Trọng tài viên phải tạo hội công bằng cho tất cả các bên trình bày chứng cứ lập luận về các vấn đề liên quan đến vụ tranh chấp.

         2.        Độc lập

Trọng tài viên phải giải quyết vụ tranh chấp một cách độc lập, căn cứ vào pháp luật và các tình tiết trong vụ tranh chấp không chịu tác động của bất kỳ tổ chức hay nhân nào.

         3.        Công khai

3.1.  Trong suốt quá trình tố tụng trọng tài, Trọng tài viên nghĩa vụ phải thông báo kịp thời về bất kỳ sự việc nào thể gây nghi ngờ về sự độc lập của mình.

3.2.  Trọng tài viên phải công khai với VIAC các bên:

(i)        Mọi mối quan hệ nhân thân thiết hoặc quan hệ kinh doanh trong quá khứ hoặc hiện tại, trực tiếp hay gián tiếp, với bất kỳ bên nào trong vụ tranh chấp hoặc với bất kỳ đại diện nào của một bên hoặc với bất kỳ người nào khả năng trở thành nhân chứng quan trọng trong vụ tranh chấp;

(ii)      Mọi thông tin về vụ tranh chấp Trọng tài viên từ trước khi được chọn/chỉ định làm Trọng tài viên.

         4.        mật

Trọng tài viên nghĩa vụ giữ mật nội dung vụ tranh chấp không được sử dụng các thông tin liên quan đến vụ tranh chấp để giành các lợi thế cho bản thân hoặc lợi thế cho những người khác, hoặc gây bất lợi đến lợi ích của người khác.

         5.        Mẫn cán

5.1.  Trọng tài viên chỉ chấp nhận giải quyết vụ tranh chấp nếu đủ năng lực thời gian để giải quyết vụ tranh chấp. Khi chấp nhận làm Trọng tài viên, Trọng tài viên phải nỗ lực giải quyết vụ tranh chấp nhanh chóng.

5.2.  Kể từ khi quá trình tố tụng trọng tài bắt đầu, Trọng tài viên phải tự mình nắm vững các tình tiết các lập luận trong vụ tranh chấp để hiểu biết đầy đủ về vụ tranh chấp.

         6.        Việc liên lạc

Trong quá trình tố tụng trọng tài, Trọng tài viên không được gặp hoặc liên lạc riêng với bất kỳ bên nào, luật hoặc người đại diện của bất kỳ bên nào để trao đổi các vấn đề liên quan đến vụ tranh chấp.

         7.        Thù lao Trọng tài viên

Khi chấp nhận làm Trọng tài viên, Trọng tài viên đồng ý với quy định trả thù lao Trọng tài viên của VIAC. Trọng tài viên không được phép thỏa thuận với bất kỳ bên nào hoặc luật sư của bất kỳ bên nào về thù lao chi phí bổ sung.

Tin tức

Góc nhìn trọng tài

Hòa giải

Trọng tài

LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI: 0908 225 066


HOẶC ĐIỀN THÔNG TIN THEO MẪU DƯỚI

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*): 

EMAIL (*): 

SĐT (*): 

Địa chỉ  

THÔNG TIN CẦN TƯ VẤN