GÓC NHÌN DOANH NHÂN: 7 câu hỏi về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

 

 

GÓC NHÌN DOANH NHÂN:

7 câu hỏi về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

 

Trọng tài thương mại là gì?
Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương    mại được tiến hành theo trình tự, thủ tục do các bên thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Việc giải quyết tranh chấp được tiến hành bởi Hội đồng trọng tài thuộc một trung tâm trọng  tài nhất định hoặc bởi Hội đồng trọng tài do các bên thành lập, tùy thuộc vào quyền lựa chọn     của các bên.
        Các bên có thể tìm hiểu trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp thông qua Quy tắc Tố tụng trọng tài của các Trung tâm Trọng tài thương mại hoặc các văn bản pháp luật của Nhà nước về trọng tài thương mại.
     

 Những tranh chấp nào có thể giải quyết bằng trọng tài?
        Các tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại. Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.


         Trọng tài có những ưu điểm gì?
         Tôn trọng ý chí tự do thỏa thuận của  các bên; Thủ tục đơn giản, linh hoạt; Thời gian giải quyết nhanh chóng; Nội dung tranh chấp được giữ bí mật; Trọng tài viên có kiến thức chuyên môn cao và giàu kinh nghiệåm xét xử; Các quyết định trọng tài có giá trị chung thẩm.
        

 Cách thức lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài?
         Các bên có thể thỏa thuận lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài theo các cách: Quy định điều khoản trọng tài ngay trong hợp đồng; Quy định điều khoản trọng tài tại một văn bản riêng (phụ lục của hợp đồng) khi ký hợp đồng, hoặc sau khi ký hợp đồng hoặc sau khi phát sinh tranh chấp.


          Phải làm gì khi phát sinh tranh chấp?
          Các bên cần liên hệ ngay với Trung tâm trọng tài đã lựa chọn để được hướng dẫn cụ thể.
      

 Tòa án có vai trò như thế nào trong Tố tụng trọng tài?
         Hỗ trợ việc xác định giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài; Giải quyết khiếu nại về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; Ra lệnh áp dụng biệån pháp khẩn cấp tạm thời; Xét đơn yêu cầu hủy quyết định trọng tài; Công nhận và thi hành quyết định trọng tài. 


         Quyết định trọng tài sẽ được thi hành như thế nào?
         Quyết định trọng tài có hiệu lực pháp luật là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành như các bản án của Tòa án. Quyết định trọng tài được công nhận và có hiệu lực thi hành tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

 (trích nguồn: http://daibieunhandan.vn)

Tin tức

Góc nhìn trọng tài

Hòa giải

Trọng tài

LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI: 0908 225 066


HOẶC ĐIỀN THÔNG TIN THEO MẪU DƯỚI

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*): 

EMAIL (*): 

SĐT (*): 

Địa chỉ  

THÔNG TIN CẦN TƯ VẤN